สอบ IELTS - ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและการทำงานในต่างประทศ

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) และ เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)โดย การสอบ IELTS จะประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานต่างประเทศ ด้วยการทดสอบ 4 ทักษะเช่นเดียวกับ TOEFL เรียงตามลำดับการสอบ คือ ข้อสอบ Listening, Reading, Writing, และ Speaking

ใน แอนดรูว์ บิ๊กส์ เรามีการเรียนที่มุ่งเน้นช่วยให้คุณสอบผ่าน IELTS และอธิบายรูปแบบการสอบ และตัวอย่างข้อสอบมากมายที่คุณจะพบเจอจริงในห้องสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจุดสังเกต Tips and Tricks ที่มีประโยชน์มากมายเช่น เทคนิคการเขียนอธิบายกราฟรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเขียนอธิบายตารางภาพ เทคนิคการเขียนเรียงความให้ได้ใจความสำคัญอย่างกระชับและเเม่นยำ รวมไปถึงเทคนิคการอ่านและเดาบริบทของข้อความได้อย่างมั่นใจ

ไอเอลส์ทั้ง 61ตอนนี้ จะช่วยทุกคนเข้าใจและจับจุดข้อสอบทุกพาร์ทได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคอร์สนี้ได้รวมรายละเอียดในการทำข้อสอบไว้เพื่อทุกคนแล้ว!

ABC วีดีโอบทเรียนออนไลน์เพื่อสอบ IELTS

บทเรียนตอนการพูดภาษาอังกฤษที่เรานำเสนอให้กับคุณเพื่อเตรียมสอบ IELTS มีเนื้อหาต่างๆ เช่น การเพิ่มทักษะการพูด เทคนิคการถามคำถามกรรมการผู้สอบ การจัดการกับหัวข้อสนทนาที่ยากๆ และตัวอย่างข้อสอบการพูด

บทเรียนตอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการอ่าน การอ่านจับใจความสำคัญและอ่านหลักไวยากรณ์ เดาความหมายจากบริบทและคำสำคัญ

บทเรียนตอนการเขียนภาษาอังกฤษ มีการสอนแนะนำหลักการเขียน แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม และ แผนภูมิแท่ง การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบ และ บทความแสดงสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา และบทความตอบคำถาม

เรายังมีบทเรียนอีกหลายตอนที่มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ